Voorwaarden
Wanneer een of meerdere ruimten in De Vurherd worden gehuurd, is het van belang dat voor iedereen duidelijk is wat er wel en niet mag en wie waarvoor verantwoordelijk is. Hiervoor gelden, naast de gemaakte afspraken met de beheerder, de Algemene verhuurvoorwaarden tevens Gebruiksreglement. Hierin is bijvoorbeeld geregeld:
 
• Op welke wijze een gehuurde ruimte moet worden gebruikt;
• Welke activiteiten wel en niet in een gehuurde ruimte zijn toegestaan;
• Hoe een gehuurde ruimte achtergelaten moet worden;
• Dat de huurder altijd verantwoordelijk is voor de gedragingen van zijn groep en zijn eventuele gasten;
• Dat de huurder er voor moet zorgen dat er een BHV-er aanwezig is op de tijden dat de foyer is gesloten;
• Dat brandveiligheidsregels altijd nageleefd moeten worden (zoals nooduitgangen te allen tijde vrij laten, geen gevaarzettende  
   handelingen verrichten en niet meer mensen toelaten dan waarop de ruimte is berekend);
• Welke bevoegdheden de beheerder en diens plaatsvervangers hebben om een goede gang van zaken te waarborgen;
• Wat onder de huurprijs is inbegrepen, wie deze vaststelt en op welke manier verhogingen kunnen worden doorgevoerd;
• Welke bloktijden er zijn om een ruimte te kunnen huren (08-13 uur, 13-18 uur en 18-23 uur)
• Welke afspraken er zijn bij het langer gebruiken van een ruimte; 
• Binnen welke uiterste termijn (meer dan 24 uur) een geplaatste huurreservering kosteloos kan worden geannuleerd.
 
We raden je aan om kennis te nemen van alle regels rondom het huren en gebruiken van een ruimte in De Vurherd. 
Klik daarvoor hier.
 
Consumpties
Huurders die een activiteit organiseren mogen tijdens die activiteit consumptiepenningen verkopen. De consumptieprijs is  € 2,25 waarvan € 2,00 afgedragen wordt aan De Vurherd. Als er entree gevraagd wordt mogen er geen consumptiepenningen verkocht worden. De (munten)verkoop verloopt dan via De Vurherd volgens de vastgestelde consumptieprijzen van de Vurherd. Het is wel mogelijk om een entreekaartje met tegoedbon voor een pauzedrankje te verkopen. Ook hier wordt dan € 2,00 afgedragen aan De Vurherd.
 
 
 
 
 
 
 
 
Omhoog

Contactgegevens De Vurherd - Lierop

De Vurherd Lierop
Offermansstraat 10
5715 AN  Lierop
Tel.: 0492 - 33 16 73

E-mail: beheerder@devurherd.nl

Beheerder:
José van den Bogaard
Mob.: 06 2214 9580
Copyright: Gemeenschapshuis de VurHerd Lierop 2016 • Website laten maken