Huurprijzen

Voor de hoogte van de huurprijs worden drie categorieën gehanteerd:

Categorie 1: 
Verenigingen en organisaties uit Lierop. Voor deze categorie gelden Verenigingsprijzen.

Categorie 2:
Niet Lieropse huurders en voor commercieel-educatieve opleidingsinstanties met Lierop als doelgroep. Voor deze categorie geldt een verdubbeling van de Verenigingsprijzen.

Categorie 3: 
Overige huurders. Verhuur vindt plaats in overleg met, en met goedkeuring van de beheersgroep. De huurprijs is het viervoudige van de Verenigingsprijzen.

Verenigingsprijzen:
Alle huurprijzen zijn per dagdeel (ochtend,middag,avond). Over de exacte tijden van het dagdeel worden bij de reservering afspraken gemaakt met de beheerder.

Prijzen per ruimte

Categorie 1: € 21,-
Categorie 2: € 42,-
Categorie 3: € 84,-

Categorie 1: € 21,-
Categorie 2: € 42,-
Categorie 3: € 84,-

Categorie 1: € 11,-
Categorie 2: € 22,-
Categorie 3: € 44,-

Categorie 1: € 13,-
Categorie 2: € 26,-
Categorie 3: € 52,-

Categorie 1: € 9,-
Categorie 2: € 18,-
Categorie 3: € 36,-

Categorie 1: € 9,-
Categorie 2: € 18,-
Categorie 3: € 36,-

Categorie 1: € 10,-
Categorie 2: € 10,-
Categorie 3: € 10,-