Huurprijzen

Voor de hoogte van de huurprijs worden drie categorieën gehanteerd:

Categorie 1: 
Verenigingen en stichtingen uit Lierop.

Categorie 2:
Huurders met Lierop als doelgroep* ten behoeve van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve activiteiten.

*Er is sprake van ‘doelgroep’ wanneer meer dan 50% van de deelnemers uit Lierop komt.

Categorie 3: 
Overige huurders. 

In alle gevallen beslist de Beheersgroep binnen welke categorie welke huurprijs van toepassing is.

Verenigingsprijzen:
Alle huurprijzen zijn per dagdeel (ochtend,middag,avond). Over de exacte tijden van het dagdeel worden bij de reservering afspraken gemaakt met de beheerder.

Prijzen per ruimte

Categorie 1: € 21,-
Categorie 2: € 42,-
Categorie 3: € 84,-

Categorie 1: € 21,-
Categorie 2: € 42,-
Categorie 3: € 84,-

Categorie 1: € 11,-
Categorie 2: € 22,-
Categorie 3: € 44,-

Categorie 1: € 13,-
Categorie 2: € 26,-
Categorie 3: € 52,-

Categorie 1: € 9,-
Categorie 2: € 18,-
Categorie 3: € 36,-

Categorie 1: € 9,-
Categorie 2: € 18,-
Categorie 3: € 36,-

Categorie 1: € 10,-
Categorie 2: € 10,-
Categorie 3: € 10,-