Extra activiteiten

In onderstaand overzicht ziet u of , en zo ja wanneer er extra activiteiten zijn.