Voorwaarden

Wanneer een of meerdere ruimten in De Vurherd worden gehuurd, is het van belang dat voor iedereen duidelijk is wat er wel en niet mag en wie waarvoor verantwoordelijk is. Hiervoor gelden, naast de gemaakte afspraken met de beheerder, de Algemene verhuurvoorwaarden tevens Gebruiksreglement. Hierin is bijvoorbeeld geregeld:

We raden je aan om kennis te nemen van alle regels rondom het huren en gebruiken van een ruimte in
De Vurherd. Klik daarvoor hier.